فیلتر شود براساس

بر اساس برند
جنس بدنه
شکل
مناسب برای فضای

لوستر شاخه ای مدرن

مرتب سازی
فروش ویژه
فروش ویژه

1,140,000 12 %

1,000,000 تومان

لوستر زنجیری چهار شعله

فروش ویژه

1,700,000 8 %

1,550,000 تومان

لوستر زنجیری شش شعله

فروش ویژه

2,850,000 10 %

2,550,000 تومان

لوستر زنجیری ده شعله

فروش ویژه

350,000 14 %

300,000 تومان

لوستر زنجیری تک آویز

فروش ویژه
فروش ویژه

980,000 13 %

850,000 تومان

لوستر سه شعلی خطی زنجیری

فروش ویژه
فروش ویژه
فروش ویژه
فروش ویژه
فروش ویژه
فروش ویژه
فروش ویژه
فروش ویژه
فروش ویژه